PROfavorite.ru
Жіночий журнал Як стати щасливою

  Методика Ельконіна-Давидова

  Розділ: Діти
  1. Про авторів методики Ельконіна-Давидова
  2. Історія розвитку системи Ельконіна-Давидова
  3. Цілі і завдання системи Ельконіна-Давидова
  4. Особливості авторської методики Ельконіна-Давидова
  5. Як формувати мислення в дитини за методикою Ельконіна-Давидова
  6. Плюси і мінуси системи Ельконіна-Давидова
  7. Методика Ельконіна-Давидова відео

  Система освіти, створена і апробована Д. Б. Ельконіна і В.В. Давидовим, сьогодні є популярною і ефективною у багатьох навчальних закладах. Особливістю даної прогресивної системи є формування у дитини ряду наукових понять, а також самостійності і високого рівня ініціативності. Важливо, що знання учням подаються не у вигляді конкретної інформації про досліджуваних об'єктах, а як засобу їх докази і відкриття. Школяр самостійно визначає алгоритм своїх дій і способи вирішення поставлених цілей і завдань. Навчання проводиться в рамках стандартної шкільної програми, але на новому якісному рівні.

  Методика Ельконіна-Давидова характеризується відсутністю відміток і мінімізацією обсягу домашньої роботи.

  В результаті діти не перевтомлюються і оточені атмосферою психологічного комфорту. Також формуються партнерські взаємини між учнем і педагогом, позитивно впливають на підсумки їх навчальної діяльності.

  Діти, навчаються за системою Ельконіна-Давидова, здатні до самоконтролю та самоосвіти. У них складається особливий підхід до вивчення предмета, вони не бояться відстоювати особисту точку зору, вміють самостійно мислити і приймати адекватні рішення. Методика Ельконіна-Давидова здатна виховати емоційно розвинену і гармонійну особистість.

  Про авторів методики Ельконіна-Давидова

  Ельконін Данило Борисович (1904 - 1984) - відомий доктор психологічних наук, професор, популярний вітчизняний психолог. Данило Борисович - один з яскравих фахівців дитячої психології, автор прогресивної теорії вікової періодизації психічного розвитку. Ельконін належить до групи радянських психологів, що становлять основу видатної наукової школи під керівництвом Л. С. Виготського.

  Народився автор відомої методики в Полтавській губернії, де й отримав початкову освіту. Потім він продовжив навчання в Ленінградському педінституті ім. А. І. Герцена. Після завершення навчання деякий час працював у даному вузі, співпрацюючи з Л. С. Виготським. Тривалий час Ельконін займався дослідженням проблеми дитячої гри, працюючи вчителем початкової школи, а також паралельно викладав для студентів педінституту. Данило Борисович є автором багатьох шкільних підручників з російської мови, написаних для дітей Крайньої Півночі.

  Велика Вітчизняна війна перериває педагогічну діяльність Ельконіна і направляє його до лав діючої армії. Автор методики був нагороджений медалями та бойовими орденами.

  У мирний час Данило Борисович відновлює свою педагогічну діяльність. Ельконін плідно трудиться в Інституті психології АПН РРФСР, є провідним співробітником наукової лабораторії психології молодших школярів та підлітків, де здійснює експериментально-дослідницьку діяльність з діагностики психічного розвитку школярів. Через деякий час педагог був обраний членом-кореспондентом АПН СРСР. Ельконін присвятив багато років педагогічної діяльності в Московському університеті, а саме кафедрі і факультету психології.

  Д. Б. Ельконін є автором великої кількості монографій та наукових статей, які розкривають питання теорії та історії дитячої психології, які вивчають психологію навчальної та ігрової діяльності дитини. Також багато часу автор присвятив дослідженню розвитку мовлення дітей і питань навчання читання.

  Василь Васильович Давидов (1930 - 1998) - видатний психолог і педагог, академік і віце-президент Російської академії освіти, доктор психологічних наук, професор.

  Давидов навчався в школі робітничої молоді та після її закінчення вступив в МГУ на факультет психології та філософії. Після завершення даного вузу Василь Васильович викладає в Інституті психології, тісно співпрацюючи з Д. Б. Ельконіна і П.Я. Гальперіним, дотримуючись вчення Л.С. Виготського.

  Свої педагогічні роботи та наукові статті Давидов присвячував питань розвиваючого навчання і проблемі вікових норм розвитку психіки. Власні теоретичні напрацювання педагог апробував в московській школі №91, яка була експериментального типу. Давидов розробив на основі теоретично-експериментальних дослідженнях авторські програми і спеціальні посібники з навчальних предметів. На сьогоднішній день багато навчальних закладів Росії та зарубіжжя використовують посібники Василя Васильовича для вивчення предметів в початковій і старшій школі.

  Крім цього, В.В. Давидов всебічно досліджував проблеми філософії, співпрацюючи з прогресивними педагогами радянського часу: Е.В. Ильенкова, А.А. Зінов'євим, Г.П. Щедровицьким і т.д. Особливе місце у Василя Васильовича займали питання мислення, культурно-історичної психології та іншого. Давидов часто критикував офіційні педагогічні догми. Після видавництва авторської книги «Філософсько-психологічні проблеми розвитку освіти »педагога виключили з чинною на той час партії, відсторонили від займаної посади, а також звільнили з експериментальної школи № 91.

  Через деякий час Давидова за значні досягнення в галузі педагогіки нагородили премією ім. Ушинського. Також педагога відновили до лав партії і призначили знову на посаду директора рідного інституту.

  Василь Васильович Давидов опублікував понад 250 статей і створив зразок прогресивної школи мислення з розвиваючим навчанням, яка успішно використовується в наш час. Також Давидов є автором теорії навчальної діяльності та її діагностики розвиваючих ефектів, теорії різних типів мислення і т.д.

  Василь Васильович Давидов визнаний одним з видатних теоретиків і практиків сучасної педагогіки, який створив перший громадський рух вчителів і організував Асоціацію «Розвивальне навчання».

  Історія розвитку системи Ельконіна-Давидова

  Система Ельконіна-Давидова відома в педагогічній системі більше 50 років.

  Ще в далекому 1958 року Ельконін відкрив на базі навчального закладу № 19 експериментально-дослідницьку лабораторію під назвою «Психологія молодшого школяра».

  У 1976 році даний заклад прийняло запит від Мінпросвіти РРФСР, який припускав розробку змісту абсолютно нової початкової системи освіти.

  У широку педагогічну практику система Ельконіна-Давидова була введена в 1991 році. Через три роки з ініціативи В.В. Давидова була організована Міжнародна асоціація «Розвивальне навчання», що об'єднує педагогів однодумців, фахівців з розвивального навчання і керівників шкіл нового типу.

  У 1996 році система Ельконіна-Давидова отримала статус державної системи. Тепер дана система стала на один рівень з класичною системою освіти і системою Л.В. Занкова.

  Слід зазначити, що педагогів і психологів лабораторії Д.Б. Ельконіна і В.В. Давидова в 1998 році нагородили Премією Президента РФ за вагомий внесок у розвиток педагогічної науки. Також творцям курсу для початкової школи, під назвою «Література, як предмет естетичного циклу», і педагогам школи № 91експеріментального типу вручили Державну премію в галузі педагогіки.

  Для підвищення рівня кваліфікації педагогів та забезпечення їм підтримки у вивчення та апробації нової методики був організований у 2000 році інститут «Розвивальне освіта».

  На сьогоднішній день актуальність і популярність системи Ельконіна-Давидова постійно зростає. Адже основним ідейним напрямом системи є виховання і розвиток гармонійною, самостійної і відповідальної особистості.

  Цілі і завдання системи Ельконіна-Давидова

  Молодша школа визнана головною ланкою в системі освіти, так як спрямована на розвитку інтелектуальних якостей дитини, її психічних процесів і здібностей. Методику Ельконіна-Давидова називають прогресивною в системі освіти, так як вона створює сприятливу психолого-педагогічну середовище для розвитку та навчання дитини. Школярі стають основними фігурами навчальної діяльності, які постійно прагнуть до саморозвитку та самопізнання.

  Для вирішення актуальних завдань і цілей педагогіки система Ельконіна-Давидова видозмінює класичні форми і методи організації навчального процесу, а також його зміст. Особливо перетворюється тип взаємодії між учнем і викладачем та особливості їх співпраці в процесі навчання.

  У зв'язку з цим, важливо сформувати правильний механізм навчального процесу, дозволяє дитині ставити завдання і самостійно визначати методи їх вирішення.

  Система Ельконіна-Давидова вирішує наступні завдання:

  1. Організувати клас в єдиний навчальний співтовариство, діяльність якого спрямована на спільне формування цілей і завдань, а також знаходження способів і засобів їх вирішення в процесі групової діяльності.
  2. Впровадити в навчальний процес технологію оцінювання без фіксування конкретних оцінок. Дана розробка створює умови для формування та розвитку у молодшого школяра поняття самооцінки і самоконтролю своєї діяльності.
  3. Позначити у молодшого школяра його вікові періоди, що дозволяють формувати і застосовувати необхідну для певного етапу педагогічну методику для збільшення ефективності освітнього процесу.
  4. Сформувати зміст предметних дисциплін через систему постановки певних цілей і вирішення навчальних завдань.
  5. Перейти на новий тип взаємодії між педагогом і класом, учителем і учнем, а також між учнями.

  Школярі початкових класів, які навчалися на основі системи Ельконіна-Давидова, досягали наступних позитивних результатів:

  • високий рівень активності і пізнавального інтересу;
  • вміння активно вирішувати поставлені завдання в групі;
  • вміння визначати об'єкт дослідження, висувати власні гіпотези і формувати висновки своєї діяльності;
  • здатність до самоаналізу і самооцінці своєї діяльності;
  • вміння взаємодіяти з педагогом та іншими учнями для вирішення означених завдань і цілей.

  Таким чином, формується гармонійна і всебічно розвинена особистість з високим рівнем креативності та самостійності.

  Особливості авторської методики Ельконіна-Давидова

  Система Ельконіна-Давидова базується на трьох головних принципах:

  1. Провідними предметами дослідження в процесі навчання є способи і методи вирішення завдань. З цих позицій здійснюється вивчення будь-якої навчальної дисципліни. Кожен наступний розділ конкретизується і доповнюється освоєними методами дії.
  2. Будь навчальна діяльність характеризується предметно-практичним напрямком.
  3. Робота школяра на занятті націлена на активний пошук засобів і способів вирішення означених завдань, при цьому невірні судження дитини трактуються як «проба думки», а не помилка.

  Дана система дозволяє виключити репродуктивний спосіб навчання і допомагає здійснити перехід до діяльнісної педагогіки, що розвиває у дитини теоретичне мислення.

  Особливістю даної авторської методики є те, що учні беруть активну участь в навчальному процесі. У підсумку діти перетворюються в маленьких вчених і дослідників, які співпрацюють зі своїм науковим керівником - педагогом. При цьому вчителю відводиться на уроці не головна роль, а допоміжна. Він тільки спрямовує і координує роботу учнів.

  Ведучий вид діяльності на уроках - груповий, а переважна форма - дискусії, експериментально-практична робота. Система Ельконіна-Давидова організовує навчальну діяльність так, щоб дитина змогла самостійно визначити предмет дослідження, висунути можливі способи і шляхи дослідження, а також аналізувати і критично оцінювати власні припущення й аргументи однокласників, що сприяє формуванню та розвитку об'єктивного, самостійного мислення.

  Методика Ельконіна-Давидова використовує на уроках підвідний або пробуджує вид діалогу.

  Дані види діалогу дозволяють дітям висувати безліч власних варіантів вирішення поставленої задачі або проблеми. Педагог, у свою чергу, фіксує самі неординарні варіанти і пропонує учням доводити свої гіпотези, а також створює на уроці ситуацію успіху. В кінці заняття школярі підводять підсумки своєї діяльності.

  Для того щоб у процесі обговорення проблеми брали активну участь усі учні, рекомендується розділити клас на міні групи і запропонувати кожній з них висунути гіпотезу або версію вирішення поставленого завдання.

  Слід зазначити, що педагог, який використовує на уроках систему Ельконіна-Давидова, повинен відмінно володіти необхідними методичними прийомами, що дозволяють розкрити творчий потенціал дитини і враховувати цінні думки дитини в ході обговорення поставленої проблеми.

  Можна відзначити основні гідності системи Ельконіна-Давидова для розвитку та навчання дитини. В першу чергу школяр вчиться не запам'ятовувати отриману від педагога інформацію, а самостійно здобувати знання в процесі теоретично-практичних досліджень предмета або явища. По-друге, дитина вчиться швидко адаптуватися до мінливих умов і легко знаходить вихід з будь виниклої ситуації. По-третє, діти стають впевненими в собі і своїх можливостях і можуть здійснювати самоконтроль, самоаналіз власної діяльності.

  Як формувати мислення в дитини за методикою Ельконіна-Давидова

  Мислення людини - психічна здатність, яка допомагає вирішувати різні розумові завдання. Особливість розумової операції полягає в тому, що потрібно знайти вірні способи і засоби вирішення поставлених завдань. Для цього людина діє за схемою: мета-засіб-рішення.

  У дитини шкільного віку теоретичне мислення розвивається завдяки рішенню їм навчальних завдань. Головним показником формування логічного мислення в учня є здатність здійснювати предметно-розумові операції. Наприклад, при неправильному вирішенні поставленого завдання школяр зупиняється і починає розмірковувати про те, чому він вирішує завдання саме таким способом. У разі вірного рішення задачі учень може шукати допоміжні способи її вирішення. Теоретичне мислення поступово формується і розвивається у школярів, при переході з одного класу в інший.

  Також важливими показниками формування теоретичного мислення у дитини є його вміння планувати дії, і виконувати розумовий аналіз: що є на даний момент важливим, а що другорядним дією.

  Отже, по методикою Ельконіна-Давидова для формування логічного мислення у дитини потрібно звертати увагу на рівень розвитку рефлексії, вміння планувати і виконувати аналіз поставлених завдань.

  Плюси і мінуси системи Ельконіна-Давидова

  Система Ельконіна-Давидова застосовується в багатьох школах. Дана система має низку переваг, в порівнянні з традиційним навчанням. Розглянемо деякі з них більш детально.

  1. Система Ельконіна-Давидова спрямовує навчальну діяльність школяра не на отримання гарної оцінки, а на особистісний ріст і саморозвиток. Дитина починає прагнути до нових досягнень та отримання актуальних знань і навичок.
  2. На уроці велику кількість часу присвячується придбання теоретичних знань і розвитку логічного мислення.
  3. Система Ельконіна-Давидова формує у дитини творчий потенціал, навички аналізу отриманої інформації, а також здатність мислити масштабно.
  4. Діти легко аналізують власні дії і дії своїх однокласників. Система Ельконіна-Давидова вчить дитину самоаналізу, самооцінки і самокритики.
  5. Методика Ельконіна-Давидова оцінює кожне зусилля школяра, для цього розроблені спеціальні шкали.
  6. Робота з дітьми здійснюється в невеликих групах, де проводяться дослідження, обговорення і закріплення навчального матеріалу.

  Серед батьків, діти яких розвиваються і навчаються за системою Ельконіна-Давидова, було проведено анкетування. На їхню думку, дана система дійсно чудово розвиває і навчає їх дітей, але існують і деякі мінуси у популярної методики.

  Розглянемо найактуальніші «страхи» батьків:

  • по-перше, багато батьків навчалися за традиційною системою і їм досить складно адаптуватися до нових принципів методики Ельконіна-Давидова;
  • по-друге, батьків лякає безотметочное навчання. Але, слід зазначити, що педагог контролює діяльність учня, збираючи його творчі роботи і визначаючи рівень успіхів у навчанні;
  • по-третє, батьки бояться дуже глибокого рівня викладаються навчальних дисциплін.

  Але, не дивлячись на всі «мінуси» даної системи позначені батьками, діти легко осягають навчальні предмети, швидко адаптуються до нової обстановки, у них розвинене мислення, уважність і інші психічні процеси. Дитина також розвивається всебічно і володіє великим творчим потенціалом.

  Таким чином, важливо батькам майбутніх першокласників ознайомитися детально з принципами і специфікою системи Ельконіна-Давидова, а також емоційно і психологічно підготуватися до сприйняття даної прогресивної методики.

  Методика Ельконіна-Давидова відео

  Вальдорфська система

  Історія вальдорфської педагогікиОсновні принципи та напрямки роботи вальдорфської педагогікиЯк проходять будні і свята в вальдорфському дошкільному закладіПлюси і мінуси вальдорфського дитячого садкаОсобливості вальдорфської...

  Система Ховарда

  Коротка історія створення системи ХовардаОсновні принципи навчання системи ХовардаОсобливості системи ХовардаТехнології системи ХовардаФілософські принципи та цільові орієнтації системи ХовардаСистема Ховарда відеоОсобливою...

  Система Самбурской: глобальне читання, кількісна математика

  Кандидат педагогічних наук, психолог Аліса Анатоліївна Самбурська є автором унікальної системи «Музика інтелекту», яка передбачає раннє навчання дітей письму, читанню, математиці на основі музичної діяльності.Педагог і психолог...

  Методика Воскобовіча

  Принципи методики ВоскобовічаСпецифіка розвиваючих ігор ВоскобовічаПопулярні розвиваючі ігри ВоскобовічаЯк правильно грати з малюком в ігри ВоскобовічаПлюси і мінуси методики ВоскобовічаМетодика Воскобовіча відеоВоскобовіч...

  Сучасні системи навчання

  На сьогоднішній день державними системами навчання в Росії вважаються тільки три системи - це традиційна система, система Л.В. Занкова і система Ельконіна-Давидова.Традиційна система навчанняТрадиційна система навчання відома...

  Хроніки системи Л.В. Занкова: минуле, сьогодення і майбутнє

  Початок роботи психолога і педагога Л.В. Занкова над новою системою навчання було покладено ще в 1957 році. Дослідження питання навчання в школах проходило спочатку на базі одного класу, а потім поступово розширилося до...

  Які знання, вміння та навички отримує дитина в школах Занкова?

  Зміст системи навчання Л.В. Занкова ґрунтується на трьох основних принципах:Метою навчання є загальний розвиток кожного учня;Необхідно враховувати особливості дітей під час навчання;Побудова програми навчання відбувається з...


  Увага, тільки СЬОГОДНІ!

PROfavorite.ru 2021